Kapitalfluktkonferansen 2012

Utskrift

Tax Justice Network - Norge og Skatterevisorenes Forening arrangerer konferanse 15.-16. november 2012 på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kapitalfluktkonferansen 2012 arrangeres av Tax Justice Network – Norge og Skatterevisorenes Forening, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Konferansen er støttet av Norad. 

Konferansen er gratis. Påmelding hos Tax Justice Network - Norge her.

Konferansen har undertittelen "– Skjulte pengestrømmer, skatteparadis og korrupsjon". Tax Justice Network – Norge presenterer konferansen slik på sin hjemmeside:

"Ulovlig kapitalflukt gir mindre inntekter til både fattige og rike land. Ti ganger mer forsvinner ut fra utviklingsland enn det som blir gitt i bistand. Ulovlig kapitalflukt over landegrenser er penger fra korrupsjon, kriminalitet og utbytte av lovlig virksomhet som ikke oppgis til beskatning. Pengenstrømmene er ofte skjult i skatteparadis.
 
Skatteunndragelse og hemmelighold hindrer rettferdig konkurranse, øker risiko på investeringer og undergraver ansattes rettigheter. Innsyn i skatteparadis og i selskapers transaksjoner er sentralt, men manglende regelverk og juridiske gråsoner gjør arbeidet for åpenhet vanskelig. Hvordan kan Norge bidra til mer åpenhet?"