Regjeringen tar økonomisk kriminalitet alvorlig

Utskrift

I en artikkel på Finansepartements hjemmeside kan du lese regjeringens kommentar til Riksrevisjonen undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet. 

Les hele rapporten; Riksrevisjonens Dokument 3.3 2008-2009 her eller Riksrevisjonens sammendrag av dokumentet

Media følger opp:

Dagbladets leder fredag 07.11.08 hadde overskriften ”Et alvorlig nederlag” og lederen ble fulgt opp i en artikkel inne i avisen med overskriften ”Slakter krim-satsing”.  

NA24.no publiserte den 11.11.08 og 12.11.08 3 artikler med følgende overskrifter; Norge taper
mot mafiaen
,  - Vi kan ikke leve med dette og - Politiet har gitt opp hvor bl a Erling Grimstad og Høyres justispolitiske talskvinne Elisabeth Aspaker uttaler seg.