Norsk Øko-Forum seminar og årsmøte 2012

Utskrift

Årsseminar og årsmøte 24. - 25. april 2012 finner sted på Grand Terminus Hotell Bergen, Zander Kaaesgt. 6,
5015 Bergen.  

Årets seminar har tittelen "Som ringer i vann".  Programmet kan du lese her, eller hos Norsk Øko-Forum.   

Påmelding til Norsk Øko-Forum innen 15. mars. Detaljer mht til påmelding finner du her.