Skatterevisorenes Fagseminar 2008

Utskrift

Tema på årets fagseminaret som ble arrangert i tilknytning til kongressen var Skatteparadiser - Næringslivets himmel og fellesskapets helvete? med undertittel Skatteunndragelser, skattekriminalitet – fakta og myter.  Se programmet i her.Statssekretær Henriette Westhrin fra Finansdepartementet holdt innledingsforedaget. Henriette Westrin (SV) er statssekretær i Finansdepartementet. Henriette Westhrin har tidligere vært statssekretær i Miljøverndepartementet og har bred politisk erfaring både fra rikspolitikken og fra sitt hjemfylke Telemark.

 

John Christensen, Direktør for Tax Justice Networks internasjonale sekretariat holdt foredrag med tittelen "Welcome to a world without rulestax evasion, secrecy and the suppliers of corruption".

Tax Justice Network arbeider for oppmerksomhet omkring kriminaliteten og urettferdigheten manglende
transparens og åpenhet innenfor internasjonal finans påfører samfunn rundt omkring i verden. John Christensen er
utviklingsøkonom og har jobbet for engelske myndigheter og myndighetene på Jersey. Han har også bakgrunn fra
finanssektoren og har arbeidet med å tilrettelegge skattepakker for formuende mennesker før han hoppet av og
engasjerte seg i arbeidet mot skatteparadisene og de internasjonale skattebedrageriene.

Se hjemmesiden til Tax Justice Network for mer informasjon.