Valg av styre i Skatterevisorenes Forening

Skatterevisorenes Forenings 13. ordinære representantskapsmøte i Bodø 24.09.-26.09. 2019 foretok valg av medlemmer til sentralstyret.

Alle som var på valg ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Etter valg på representantskapet har Skatterevisorenes Forening følgende sentralstyre:  

 

Verv 

Navn

Kontorsted

Status

Leder

Odd Arne Kjellstadli

Tønsberg

ikke på valg

1. nestleder

Trine Lise Platt

Oslo

gjenvalg

2. nestleder

Kjell Tore Melheim

Moss

ikke på valg

Sentralstyremedlem

Gina Andersgård

Lillehammer

ikke på valg

Sentralstyremedlem - økonomifunksjon

Marit Ringestad

Leikanger

ikke på valg

sentralstyremedlem - administrativ funksjon

Thorn T. Ekholdt Helgesen

Moss

gjenvalg

sentralstyremedlem

Marianne Thorsen

Stavanger

gjenvalg

sentralstyremedlem

Svein Joar Murvold

Trondheim

ikke på valg

første varamedlem til sentralstyret

Galina L Lund

Bodø

ikke på valg

andre varamedlem til sentralstyret

Espen Abrahamsen

Tønsberg

gjenvalg

 

I tillegg til sentralstyret ble det også foretatt valg av vara kommunikasjonsansvarlig og revisor:

 

Verv 

Navn

Kontorsted

Status

kommunikasjonsansvarlig

Marie Stavrum

Trondheim

ikke på valg

vara kommunikasjonsansvarlig

Morten Leine Klevjer

Drammen

ny - 2 år

 

Verv 

Navn

Kontorsted

Status

revisor

Øystein Bydall

Bergen

gjenvalg - 2 år

vararevisor

Åshild Kringstad

Moss

ikke på valg