Klokken 1200 den 08.06.2016 starter uravstemningen i det statlige tariffområdet. Avstemmingen avsluttes 17. juni klokken 1600. Uravstemningen i statlig tariffområde skal gjennomføres elektronisk. Stemme gjør du elektronisk her
Les mer …