Tariff 2019 - Enighet i staten

LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat kom den 24.05.2019 til enighet om lønnsoppgjøret i staten etter bistand fra riksmekleren.

Resultatet i korte trekk:

 • Tariff-festet rett til AFP for årskullet 1963 og yngre.
 • En ramme på 3.2 % fordeles 60 % til sentrale tillegg og 40 % til lokale forhandlinger

 • 60% av potten brukes til å øke A-tabellen slik og her ligger et likelønnsperspektiv inne:
  • Ltr 19-46 økes med 1.35%
  • Ltr 47-63 økes med 1.55%
  • Ltr 64-101 økes med 1.35% 

 • 40% av potten til lokale forhandlinger -  1.24%  - med virkningsdato 1.7.2019.

 • Variable tillegg som har vært begrenset som pensjonsgivende til kr 66.000 blir nå pensjonsgivende i sin helhet. 


Eksempler: Se fullstendig oversikt over ny lønn i vedlegg 1 til møteboken (protokollen) eller her Lønn for ansatte i staten

 • Lt 46 kr fra 415 100 til kr 420 000 = kr 4 900
 • Lt 57 fra kr 497 000 til kr 504 700 = kr 7 700
 • Lt 63 fra kr 555 100 til kr 563 700 = kr 8 600
 • Lt 75 fra kr 695 500 til kr 704 900 = kr 9 400
 • Lt 101 fra kr 1 290 000 til kr 1 307 400 = kr 17 400

 

 

Unio skriver følgende i sin oppsummering av statsoppgjøret:

 

– Statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Fredag 24. mai kom Unio til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik.

Staten ville gi 0 prosent i sentrale tillegg og 100 prosent som lokale tillegg ute i virksomhetene.

For Unio var det viktig med et stort, sentralt tillegg, for å sikre alle en reallønnsvekst.

–  Sluttresultatet ble at mesteparten, 60 prosent, fordeles sentralt, mens 40 prosent fordeles lokalt ute i virksomhetene, sier Unios forhandlingsleder i staten, Guro Elisabeth Lind.

Det er den sentrale fordelingen som sikrer alle reallønnsvekst.

Over et halvt døgn på overtid

Rammen ble som Frontfaget på 3,2 prosent og inkluderer glidning og overheng.

Først 14 timer på overtid ble det klart at det gikk mot en løsning i lønnsoppgjøret for statsansatte. Det har vært meklet siden onsdag morgen. Også LO, YS og Akademikerne var i mekling med staten som arbeidsgiver.

Unios forhandlingslder i staten er glad for å ha kommet til enighet med staten etter svært krevende forhandlinger.

Fjerner tak på pensjonsopptjening for variable tillegg

Unio sikret også at grensen for opptjening av pensjonsgivende variable tillegg fjernes. Dette er i tråd med Unios krav.

I dag får statens ansatte opptjening for variable tillegg opptil 66.000 kroner året, mens en rekke statsansatte har mye større, variable tillegg enn det.

– Dette er en solid økning i pensjonsgrunnlaget, som sikrer økt pensjon for medlemmer som har tillegg som en viktig andel av lønna. Dette er også i tråd med prinsippene i den nye pensjonsreformen, sier forhandlingsleder Guro Lind.

Det har blant annet stor betydning for pensjonen for mange i politiet.

God dag på jobben for nye stipendiater

Nye stipendiater ved institutter, landets universiteter og høyskoler går kraftig opp i lønn. Ny startlønn for stipendiater blir omlag 479.000, en oppgang på ca. 30.000 kroner. Det gjelder dem som starter etter 1. mai.

– Det er viktig for rekrutteringen til forskningen, sier Unios forhandlingsleder.

Afp-floken ble løst opp i

En viktig årsak til at forhandlingene mellom Unio, LO, YS, Akademikerne og staten brøt sammen natt til 1. mai, var uenighet om forsikringer om tidligpensjonsordningen AFP.

Også dette spørsmålet ble løst i meklingen. Partene er enige om å sikre at statsansatte født fra og med 1963 har Afp-rettigheter og kan ta ut Afp i henhold til avtalen om ny offentlig tjenestepensjon av 3. mars ifjor.

Unio har 33 180 medlemmer i statlig tariffområde per 1.1.2019. De største gruppene er politiet og forskerne.

Protokollen finner du her