Det er LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat som forhandler med staten i årets mellomoppgjør i det statlige tariffområdet. I kveld ble det brudd i forhandlingene, og lønnsoppgjøret går til mekling hos Riksmekler. Meklingen starter formelt torsdag 2. mai, og skal være avsluttet innen torsdag 23. mai 2019 ved midnatt.

I år er det et mellomoppgjør som i hovedsak handler om økonomi. I tillegg ble partene i staten under oppgjøret i fjor enige om at det i år også skal forhandles om enkelte elementer knyttet til pensjon.

– Fra statens side har vi jobbet hardt for å inngå en avtale med de fire hovedsammenslutningene, og vi har gjort flere forsøk på å komme motparten i møte. Jeg beklager sterkt at det til tross for dette ikke var mulig å komme til enighet. Nå trenger partene bistand fra Riksmekler for å komme helt i havn, sier Mæland.

Bakgrunnen for at partene ikke kom til enighet, var blant annet uenighet om fordelingen av den disponible rammen, samt spørsmål knyttet til pensjon.

Det var LO Stat, Akademikerne og YS Stat som først valgte å bryte forhandlingene. Fordi statens siste tilbud forutsatte aksept blant samtlige fire hovedsammenslutninger, brøt også Unio forhandlingene.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo, tlf. 971 64 835"

Mekling

Unio skriver bl a følgende:

Det er satt av tre dager til mekling fra 21. mai. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik fra 24. mai.

– Statens tilbud var ikke godt nok på verken lønn eller pensjon, sier Unios forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.