Tariff 2018 - Uravstemning i statlig område

Unio stat og SFs styre anbefaler meklingsresultatet. SFs styre anbefaler medlemmene å stemme Ja ved uravstemningen.  

Les mer her eller hos Unio.no i artikkelen Uravstemning i statlig tariffområde 

 

Unio skriver følgende:

Det ble brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten 29. april, oppgjøret gikk da til mekling. Torsdag 24. mai la mekleren fram en skisse til løsning for partene. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio stat godtok den framlagte skissen.

Forhandlingsutvalget, Unio stat, anbefaler meklingsresultatet, og legger vekt på:

  • En økonomisk ramme for oppgjøret i overkant av 2,8 prosent (som frontfaget).
  • Fordelingen mellom sentrale og lokale tillegg har fått en bedre balanse enn det tilbudet staten ga under forhandlingene.
  • Lønnstabellen og lønnsrammer videreføres.
  • Avsetning til lokale forhandlinger som gir partene lokalt handlingsrom og muligheter til fordeling både på gruppenivå og individuelle tillegg.
  • Angrepet på opparbeidede rettigheter i fellesbestemmelsene ble stoppet.
  • Vi beholder ordningen med OU-midler som blir brukt til kurs og kompetansehevende tiltak for tillitsvalgte.
  • Justering av rammene slik at de to laveste alternativene fjernes slik at de som er plassert på alternativ 1 eller 2, blir flyttet til alternativ 3 og dermed får 1–2 lønnstrinn utover det generelle tillegget.
  • Heving av pensjonsgivende variable tillegg, samt forhandlinger om ytterligere forbedringer i 2019.

 

 

Her kan du lese uravstemningsdokumentet

 

Her kan du logge deg på for å avgi din stemme