Tariff 2017 - Innspurt i lønnsoppgjøret i staten

Lønnsoppgjøret i staten er inne i siste uke - partene har frist til midnatt 30.04. med å kommet til enighet. Kmd har en temaside med info om lønnsoppgjøret. 

Her ligger  tilbudene fra staten.