Justeringsoppgjøret 2006 - resultat for SF

Justeringsoppgjøret i staten ble avsluttet torsdag 29. juni. Den økonomiske rammen var 213 millioner kroner, noe som tilsvarer ca. 0,3 lønnstrinn per statstilsatt. Med den beskjedne rammen var det meget hard kamp om å få økonomisk uttelling.

 Skatteetatens stillingskoder.

Kode   Stilling                          Dagens            Nytt    

0030    Skatterevisor              koden utgår, overføres til 1223 Skatterevisor

1223    Skatterevisor              41 – 58            42 – 61            Ingen lønnsendring i spennet

1224    Spesialrevisor            43 – 69            46 – 74            Alle får 1 lønnstrinn

0024    Avdelingssjef              56 – 72            56 – 75            Ingen lønnsendring i spennet

0027    Fylkesskattesjef         63 – 85            63 – 88            Ingen lønnsendring i spennet

0037    Ligningsrevisor          33 – 51            36 – 54            Alle får 1 lønnstrinn

0040    Ligningssjef                45 – 77            55 – 82            Ingen lønnsendring i spennet

0042    Skattefogd                  61 – 81            61 – 84            Ingen lønnsendring i spennet

1278    Ass. avdelingssjef      48 – 64            48 – 67            Ingen lønnsendring i spennet

1413    Skattejurist                  34 – 55            34 – 58            Ingen lønnsendring i spennet

1501    Seniorskattejurist       54 – 82            54 – 87            Ingen lønnsendring i spennet

0034    Ligningssekretær       LR 12              Utgår og overføres til 1064 Konsulent LR 13

0035    Ligningssekretær       LR 13              Utgår og overføres til 1064 Konsulent LR 13

1412    Ligningskonsulent      LR 17              Utgår og overføres til 1065 Konsulent LR 17

Det opprettes også en ny stillingskode, som er en avansementskode for ligningsrevisorer. Den betegnes Seniorrevisor, lønnsspenn 42 – 72, uten formelle revisjonskrav. Det betyr at skatteetaten vil ha 4 revisorkoder som delvis overlapper hverandre. 2 av disse, 1223 og 1224, har formelle revisjonskrav, de to andre har det ikke. Det blir en utfordring for SF å rydde opp i dette fremover.

Andre interessante stillingskoder.

1059    Underdirektør              46 – 76            46 – 79            Ingen lønnsendring i spennet

1054    Kontorsjef                    42 – 76            42 – 79            Ingen lønnsendring i spennet

1363    Seniorkonsulent          43 – 59            44 – 64            Ingen lønnsendring i spennet

1364    Seniorrådgiver            56 – 82            56 – 87            Ingen lønnsendring i spennet

1434    Rådgiver                      37 – 61            39 – 66            Ingen lønnsendring i spennet

0052    Tollrevisor                    43 – 60            44 – 63            Alle får 1 lønnstrinn

1414    Spesialrevisor (toll)     46 – 71            46 – 74            Ingen lønnsendring i spennet

0296    Politirevisor                  43 – 60            43 – 63            Ingen lønnsendring i spennet

Lønnsrammer.

De fleste lønnsrammer har blitt endret. De mest interessante for skatteetaten er LR 10, 13, 17 og 22.

LR 10 flere forbedringer, bl.a til lønnstrinn 32 etter 28 år, 1 trinn på toppen

LR 13 flere forbedringer, bl.a til lønnstrinn 35 etter 20 år, 1 trinn på toppen

LR 17 flere forbedringer, bl.a lønnstrinn 37 etter 16 år, men ingen forbedring på toppen

LR 22 ingen forandringer

For SF’s medlemmer betyr dette at ca. 60 % oppnår 1 lønnstrinn i oppgjøret. Et lite antall medlemmer oppnår 2 – 4 lønnstrinn i oppgjøret. De øvrige medlemmene får dessverre ingen lønnsforbedring.

Gratulerer til de det gjelder med lønnsforbedring . Dessverre nådde vi ikke lenger med kravene våre.                                                 

Neste store mulighet blir høstens lokale 2.3.3-forhandlinger. SF’s lønnsutvalg kommer tilbake med mer informasjon rundt dette, og vi ber lokale tillitsvalgte og lokale lønnsutvalg starte forberedelsene. Lokale lønnsforhandlinger blir også tema på SF’s kongress 5. – 7. september.

SF har vært representert i YS-stats forhandlingsutvalg ved undertegnede. Evt. spørsmål kan stilles på telefon 95141614 evt. 62545134.

Totalresultatet fra forhandlingene vil bli lagt ut på YS-stat sine hjemmesider www.ys-stat.no i løpet av dagen.