Godt meklingsoppgjør for SF – Ingen streik!

Meklingen i statsoppgjøret ble avsluttet kl. 16.00 onsdag 24. mai 06 – 16 timer på overtid. YS Stat, LO Stat, Unio og Staten aksepterte Riksmeglingsmannens forslag, mens Akademikerne valgte å gå til konflikt kl. 08.00 onsdag morgen.

Forslaget har en økonomisk ramme på ca 4% på årsbasis.

Alle får et generelt tillegg på 9 000 kroner opp til lønnstrinn 41. Fra lønnstrinn 41 opp til og med 74, blir det gitt ett prosentvis tillegg på 2,95 prosent. Fra lønnstrinn 75 - 87, er tillegget på 16 500 kroner.

I tillegg er det satt av 0,5 prosent til et sentralt justeringsoppgjør per 1. juli og 1,75 prosent til lokale lønnsforhandlinger per 1. august. Av de 1,75 prosentene er det 0,1 prosent resirkulerte midler.

I tillegg medførte meklingen flere materielle endringer i Hovedtariffavtalen, vi nevner at maksimalt lånebeløp til boliglån gjennom Statens Pensjonskasse er økt til inntil kr 1.250.000.

Protokollen fra meglingen sendes elektronisk til de tillitsvalgte så snart den er mottatt. Vi kommer også tilbake med ytterligere materelle detaljer (nye lønnstabeller mv). For øvrig henvises til www.ys-stat.no .

SF er godt fornøyd med resultatet og vil anbefale at medlemmene gir sin tilslutning til dette i forbindelse med den kommende uravstemmingen – svarfrist 26. juni. Vi takker YS Stat sin forhandlingsleder Tore Eugen Kvalheim for en meget dyktig gjennomføring av meglingen.

Øivind Eriksen representerte SF i YS Stat sin forhandlingsdelegasjon under meglingen.

Dersom du ønsker å lese om bruddet som førte til mekling, finner du "artikkelen" her.

(SF-info 4-2006, publisert 24. mai 2006)