Hovedtariffoppgjøret 2008

Etter en lang natts ferd mot dag på torsdag og fredag fortsatte fredagen med en lang dags ferd mot natt og i hvertfall på NRK2s nyhetssending kl 2200 fredag kveld kom bekreftelsen på at årets lønnsoppgjør i statlig sektor var i havn så langt, da hadde alle de 4 arbeidstakerpartene vært hos Riksmeklingsmannen med sitt ja.

 

Meglingsresultatet skal som det er informert om tildligere skal ut til uravstemming.  Forut for dette vil det komme informasjon som skal gjøre dere i stand til å foreta valget.

 

  

I justeringsoppgjøret er det er mulig å gjøre endringer i de enkelte stillingskodene. Virkningstidspunktet for justeringsoppgjøret er 1. juli 2008. Forhandlingene gjennomføres umiddelbart etter utlpet av fristen for uravstemming, det vil si i løpet av uke 26.

 

En viktig effekt av meglingen i Statsoppgjøret er at det er lagt inn et justeringselement per 1. mai 2008.  Alle lønnsspenn er økt med 2 lønnstrinn i bunnen av spennet og 2 lønnstrinn i toppen av spennet, blant annet er lønnsspennet for 1223 Skatterevisor endret fra ltr 42 – ltr 61 til ltr 44 – ltr 63 og 1224 Spesialrevisor er endret fra ltr 46 – ltr 74 til ltr 48 – ltr 76. Den direkte lønnsmessige virkningen per 1. mai 2008 er at 1223-revisorer i ltr 42 og ltr 43 løftes til ltr 44, mens 1224-revisorer i ltr 46 og ltr 47 løftes til ltr 48. Tilsvarende gjøres med andre lønnsspenn.

 

For de til enhver tid gjeldende lønnstabeller viser vi til menyvalget Om oss - Lønnsvilkår.

 

I tabellen under gårvirkningen for en del aktuelle koder fram: 

 Kode/stillingGml spennNytt spennGml startlønnNy startlønn, ikke avrundetDifferanse%
1223 Skatterevisor42-6144-63320 500347 60027 1008 %
1224 Spesialrevisor46-7448-76343 100371 71728 6178 %
1434 Rådgiver39-6641-68305 500331 00025 5008 %
1364 Seniorrådgiver56-8758-89409 100443 71634 6168 %
0037 Likningsrevisor36-5438-56292 300317 00024 7008 %
1059 Underdirektør46-7948-81343 100371 71728 6178 %
1211 Seksjonssjef46-8548-87343 100371 71728 6178 %
1060 Avdelingsdirektør51-9253-94374 3001 000 000