Tariff 2022 - Enighet i staten - og ny hovedtariffavtale

Unio stat, Akademikerne og staten kom den 24. mai 2022 til enighet om en ny hovedtariffavtale i staten. 

Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent.

Les hele Unios artikkel: Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

 

Unio stat har siden høsten 2021 hatt sonderinger med Akademikerne om et tariffsamarbeid i statlig sektor. Med bakgrunn i disse sonderingene gikk Unio til årets lønnsforhandlinger med mål om en ny, felles tariffavtale med AkademikerneUnio vil få på plass en ny tariffavtale i staten.

Denne avtalen er nå en realitet. Unio og Akademikernes avtale blir den største avtalen i statlig sektor, og vil omfatte om lag 75.000 statsansatte.  

 

Riksmeklerens protokoll og møtebok


Fra Riksmeklerens sak 2022-028

Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Staten aksepterte forslaget. Akademikerne aksepterte forslaget. Unio sender forslaget til uravstemning med anbefaling. 

Svarfrist ble satt til 24. juni 2022.