Tariff 2022 - Mekling i lønnsoppgjøret i staten

Unio har tatt ut til sammen 850 statsansatte medlemmer ved universitetene i Oslo, Bergen og Stavanger, Oslo Met, NTNU i Trondheim og Høyskolen på Vestlandet,  Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Utdannings- og Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Folkehelseinstituttet og Meteorologisk institutt. 

Unio tar ut 850 statsansatte i streik den 24. mai om det ikke blir enighet i meklingen. En streik vil ramme polititjenester, universiteter, høyskoler og statsforvaltning i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 

I likhet med de andre hovedorganisasjonene  brøt Unio forhandlingene med staten 30. april. Oppgjøret havnet dermed hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er mandag 23. mai ved midnatt.

– Vi håper Riksmekleren får staten til å komme oss i møte.  Statens siste tilbud var altfor dårlig, og det var særlig i diskusjonene om økonomi vi stod for langt fra hverandre. På andre områder hadde vi god framdrift, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

I dag har Unio stat varslet at 850 medlemmer blir tatt ut i streik hvis meklingen ikke fører fram.

Da tas medlemmene ut i streik på følgende steder: