Tariff 2021 - Enighet i staten

Unio kom 27. mai 2021 til enighet med staten i årets mellomoppgjør, 17 timer på overtid av meklingsfristen.

– Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

Også LO Stat og YS Stat valgte å akseptere statens siste tilbud, som innebærer:

En total ramme i overkant av 2,7 prosent lønnsvekst, der glidningen er beregnet til 0,3 prosent

Halvparten gis som et sentralt tillegg, og halvparten fordeles lokalt

Lønnsveksten blir gitt som en blanding av kronetillegg og prosentvise tillegg. Deler av tilleggene har en lavtlønns- og likelønnsprofil

 


Se dokumenter vedr Tariffoppgjøret 2021 hos regjeringen.no

Vedr lokale forhandlinger (hovedtariffavtalens 2.5.1) er det satt av 1,8 % (50 % av potten) med virkningstidspunkt 01.07.2021.

Her finner du også lenke til Riksmeklerens møtebok for Unio


Se ny årslønn fra 01.05.2021 for det enkelte lønnstrinn i Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat