Streik for kirkens framtid

Lørdag 12. desember kl. 09.00 tok de 6 Unio-forbundene i tariffområde KA ut 16 kirkeansatte i streik.  Lørdag 19. desember trappes streiken i kirken opp. Det arrangeres markeringer av «streik for kirkens framtid» i Oslo eller Asker lørdag 19. desember.

Unio KA tar da ut ytterligere 1 prest i Bærum og 4 prester i Nidaros bispedømme. Tirsdag 22. desember tar Unio-forbundene Akademikerforbundet og Utdanningsforbundet ut hvert sitt medlem i en ny opptrapping av streiken, denne gangen ved Kirkerådets sekretariat. 

Hovedkravet vårt er ikke høyere lønnsnivå, men å opprettholde dagens nivå for framtidens prester. Det viktigste for oss er å bidra til å løse rekrutteringskrisen, og dermed sikre kirkens framtid. Våre krav ligger innenfor frontfagets ramme på 1,7 prosent, forteller Kristian Mollestad, Unio KAs forhandlingsleder.

Utdanning må lønne seg – også i kirken 

– Skal Den norske kirke kunne være til stede over hele landet framover, er det nødvendig å rekruttere flere prester. Det er et arbeidsgiveransvar. KA må sikre at nytilsatte prester, fra neste år, får det samme lønnsnivået som dagens prester har, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Vårt Land. 

 

Les mer i Unios artikkel For kirkens framtid : Streiken trappes opp hvor de blant annet informerer om følgende

  • De streikende har selv satt i gang en positiv kampanje der de har fått prester og andre kirkeansatte til å framsnakke sine jobber på sosiale medier med #bliminkollega – kampanje i sosiale medier
  • Det er daglige markeringer foran Oslo domkirke kl 12-14 i regi av Fagforbundet, de 3 har bak seg alle organisasjonene som er i streik.
  • Lørdag 19. desember klokken 12.00 er det en stor markering ved Oslo domkirke der alle forbundene deltar. Der markeres det også at streiken trappes opp ved at også kirkemusikerne i Creo og kateketene/menighetspedagogene i Kirkelig undervisningsforbund tar ut medlemmer i streik.
  • Lørdag 19. desember klokken 14.00 markerer organisasjonene at de er i streik, ved å samles foran Trekanten i Asker (torget foran kulturhuset). Alle organisasjonene er representert også der.

 

Skulle dere ha mulighet, er dere vel møtt til å delta ved markeringer av «streik for kirkens framtid» i Oslo eller Asker lørdag 19.12.2020

Oslo: Utenfor Domkirken kl. 12

Asker: Ved torget foran kulturhuset/Trekanten kl. 14