Tariff 2020 - Enighet i statsoppgjøret

Seks timer på overtid kom det til enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør i staten.

Resultatet: Et generelt, sentralt tillegg på 0,44 prosent, gjeldende fra 1. oktober 2020. Det betyr også at det ikke settes av sentrale midler til lokale lønnsforhandlinger i år. Ansatte i lønnstrinn 47-63 får et tillegg på 0,54 prosent (likelønnsprofil).

Oppgjøret er innenfor rammen til frontfaget på 1.7 prosent. Denne økningen inkluderer det såkalte overhenget fra 2019, som er beregnet til 1,2 prosent i staten.

 

Les mer her:

Riksmeklerens møtebok

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Unios kommentar

 

 

Pr nå er det Skatteetateten som er forhandlingsted, dvs at evt forhandlinger ikke kan skje hos divisjonene før forhandlingsfullmakten er delegert.