Tariff 2020 - Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Oppgjøret går nå til mekling, og partene møtes hos riksmekleren.  Meklingen startet 23.09.2020, med frist for å komme til enighet ved midnatt 14.10.2020.

Unio stat valgte på kvelden den 14.09. å bryte lønnsforhandlingene med staten, og oppgjøret går nå til mekling.

"– Vi var svært innstilt på å komme til enighet i år, men det ble dessverre umulig når staten ikke engang ville diskutere økonomien, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind."

Også LO og YS valgte å bryte forhandlingene med staten. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  (KMD) skriver i sin pressemelding  - Brot i lønsoppgjeret i staten - den 14.09.2020 bl a følgende:

"Staten og hovudsamanslutningane blei ikkje einige, og det blei brot i forhandlingane måndag ettermiddag 14. september. Lønsoppgjeret går no til mekling hos Riksmeklaren.

Når ein tek omsyn til lønstillegg som blei gjeve i fjor (overheng), forventa lønsauke som følgje av nytilsettingar og lokale tilpassingar (gliding) og ein pensjonskomponent som får verknad frå i år, gjev dette ein årslønsekst på 1,7 prosent. Dermed er det, etter statens syn, ikkje noko disponibel økonomisk ramme i årets oppgjer."

Se mer hos KMD om lønnsoppgjøret i staten.Unios tariffguide - Se forklarende film om lønnsoppgjøret

Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning. Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne oversikten gir en kortfattet innføring til deg som er fersk i spørsmål om lønn og tariff.

 Fredag 13. mars ble det klart at lønnsoppgjørene utsettes til etter sommeren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten ble 17. mars enige om at hovedtariffavtalene i staten videreføres til 15. september 2020

På grunn av brudd i forhandlingene foreligger derfor ingen tariffavtale i staten

Eventuelt berammede 2.5.3 forhandlinger vil ikke bli gjennomført før ny avtale er på plass.