Tariff 2016 Lønnstabeller fra 01.05.2016

Lønnstabellene for ansatte i staten gjelder, med forbehold om Stortingets godkjennelse, fra 1. mai 2016.

Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2016-2018, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. 

Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat.

Lenke til lønnstabellen for Akademikerne her