Både innenlandsregulativet og utenlandsregulativet har nye satser per 1. januar 2013. Du finner satsene her:Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2013Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting med satser gjeldende fra 1. januar 2013Nye satser i særavtale for reiser utenlands for statens regning, gjeldende fra 1. januar 2013 Statens reiseregulativ finner du også på hjemmesiden til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Her finner du særavtalene for reiser innenlands og utenlands på statens regning, utenlandsregulativet, kostgodtgjørelse og nattillegg for innenlandsreiser og reiseregningen.no. 
Les mer …
Unio skriver i en artikkel med overskriften "Ni av ti kjenner ikke til IA-verktøy" følgende om temaet: "Med brask og bram lanserte partene i arbeidslivet nettstedet www.inkluderende.no i september 2011. Ett år senere viser en undersøkelse fra Opinion Perduco at kun én av ti kjenner til nettstedet. Den interaktive nettsiden, som har vunnet flere priser for nettbasert læring, består av tre filmer og en rekke artikler som skal gjøre det både enklere og morsommere å jobbe med inkluderende arbeidsliv. Nå viser det seg altså at bare et fåtall av arbeidstakere og ledere i norsk arbeidsliv kjenner til nettstedet. – Tilbakemeldingene fra de som har tatt i bruk verktøyet er gode, men det er klart at når bare én av ti vet hva inkluderende.no er, så er det ikke gjort en god nok markedsføringsjobb, sier Jon Olav Bjergene, fagsjef i Unio.
Les mer …
Kampanjen "Jobb for helsa!" har fokusert på forebygging og oppfølging av sykefravær. Helsedirektoratet, NAV og Arbeidstilsynet står bak kampanjen. Nettsiden www.jobbforhelsa.no inneholder nyttig informasjon og lenker til aktuelle nettsteder.  Formålet med kampanjen å bedre helsa og redusere sykefraværet. Dels ved at flere kan kombinere en sykmelding med noe jobbing, og dels ved å forebygge sykmeldinger gjennom tilrettelegging av arbeidet. "Arbeid er bra for helsaNoen ganger er ikke sykmelding til å unngå. Men erfaring viser at mange kommer raskere tilbake i fullt arbeid hvis de har god kontakt med jobben underveis. På disse nettsidene finner du råd og tips om hvordan det kan gjøres." Sykmeldt - hva nå? Spørsmål om gradert sykmelding Tilrettelegging på arbeidsplassen Skjema for oppfølgingsplan Hvordan avholde dialogmøte? Rapportering til NAV Systematisk HMS-arbeid Hva skjer når i sykmeldingsforløpet? Hvem har ansvar for hva? Spørsmål og svar Nettsiden vil bestå til 31. september 2012.
Les mer …
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene ble den 13.02.2012 enige om endringer i «Særavtale for reiser utenlands for statens regning». Noen av endringene:Administrativ forpleining er økt fra kr 80,- til kr 90,- per 24 timer.Endringene av satsene for nattillegg og kostgodtgjørelse skjer med virkning fra 1. januar 2012.Særavtalen gjelder fra og med 1. januar 2012 til og med 31. desember 2014.Lenker: til Unios side for å lese Protokoll for Særavtale for reiser utenlands for statens regning til FADs side hvor du finner Statens Reisregulativtil Særavtalen for reiser utenlands for statens regning.
Les mer …
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene har blitt enige om endringer i «Særavtale for reiser innenlands for statens regning». Satsene i avtalen gjøres gjeldende fra 1. januar 2012.Særavtale for reiser innenlands for statens regning er omtalt i PM 2011-13.  Nedenfor gjengis noen av de endringene i §§ 6 Bruk av egen bil, 9 Diettgodtgjørelse og 10 Nattillegg.  Endringene er uthevet med fet skrift.
Les mer …
Unio skirver på sin hjemmeside om resultatet fra forhandlingene som har pågått mellom Hovedsammenslutningene og Regjeringen om at partene ikke ble enige om en ny avtale om forsikringer til utstasjonert personale og statsansatte på tjenestereise i utlandet. Den ordningen som bare skulle være midlertidig, blir derfor videreført. - Jeg er svært skuffa, sier leder Arne Johannessen i Unio Stat. Her kan du lese hele protokollenLes uttalelse om særavtalen fra hovedsammenslutningeneSæravtalen er publiert i Personalmelding fra FAD, PM 2011-01 Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet
Les mer …