SFs medlemmer har anledning til å benytte seg av det gunstige forsikringstilbudet til Akademikerforbundet. I tillegg til gode forsikringsvilkår og konkurransedyktige priser får medlemmene tilgang til eget forsikringskontor med god rådgivning og service.
Les mer …
Fra årsskiftet fikk Norge et nytt og større departement for modernisering og utvikling av offentlig sektor.     I en pressemelding av 01.01.2014 sier departementet bl a følgende:   "– Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har store ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi skal bidra til å rydde vei i unødig regelverk, og vi skal være spydspissen i jakten på tidstyver og ineffektive arbeidsmåter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner." KMD erstatter FAD (Fornyings- og administrasjonsdepartementet).   Avtaler og retningslinjer, bl a Statens personalhåndbok   Hovedavtalen i staten   Hovedtariffavtalen i staten   Lønnstabellene   Statens reiseregulativ   Statsbudsjettet 2014     finnes nå derfor her.
Les mer …