skriver Unio i en artikkel i forbindelse med bruddet i lønnsforhandlingene i staten. Verken lærere i KS eller sykepleiere med lovfestet rett til pensjon er upåvirket av det som nå skjer i staten.
Les mer …
Esso MasterCard til medlemmer i Skatterevisorenes forening. Som medlem i Skatterevisorenes forening får du nå hele 50 øre i rabatt på drivstoff hos Esso!
Les mer …