Seier i Høyesterett i "Reisetidssaken"

Etter fire år, tre rettsrunder og en høring i EFTA-domstolen har man fått en endelig avklaring på reisetidsspørsmålet.

Etter å ha gått sin gang i det norske rettssystemet, og vært innom EFTA-domstolen, ble «Reisetidssaken» behandlet i Høyesterett i begynnelsen av mai i år.

- Høyesterett har nå skapt klarhet i hva vi kan definere som arbeidstid i staten. Vi forventer nå at staten som arbeidsgiver rydder opp i egen begrepsbruk, og at ansatte som faktisk utfører arbeid på reise, også får betalt for dette, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til dommen.

Saken, som Høyesterett nå har avsagt dom i, handler om at ansatte i politiet som står til arbeidsgivers disposisjon, heretter kan definere reisetid som arbeidstid.

– Politiets Fellesforbund er glad for at Høyesterett nå har slått fast at vår definisjon av arbeidstid er riktig, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

 

Denne saken handler imidlertid ikke om kun de ansatte i politi- og lensmannsetaten, men alle ansatte i staten og kommunal sektor.

– Vi forventer nå at staten som ansvarlig arbeidsgiver forholder seg til denne avklaringen, og at de rydder opp i dagens praksis, sier Lied.

For Politiets Fellesforbund har helseaspektet i denne saken vært det viktigste, og var hovedgrunnen at man i 2014 valgte å stille som partshjelp da en polititjenestemann fra tidligere Sogn og Fjordane Politidistrikt gikk til søksmål mot staten. Fra tidligere har også EFTA-domstolen i en uttalelse bekreftet tolkningen fra Politiets Fellesforbund og Unio som riktig.

Gjennom alle rettsrunder og EFTA-høringen har advokat og partner i advokatfirmaet Homble Olsby, Merete Furesund, representert politimannen fra Sogn of Fjordane. Hun kan fortelle om en fornøyd klient etter at dommen ble offentliggjort:

– Arbeidstaker er veldig glad for dommen, og at han har vunnet frem med at reisetid er arbeidstid. Utfallet var som forventet i lys av EFTA-domstolens uttalelse, sier Furesund. 

– Det har vært svært viktig for oss å få slått klart fast hva som er skal regnes som arbeidstid, med hensyn til rettigheter for blant annet overtidsbetaling, hviletid og yrkesskadeforsikring, sier leder i Unio, Ragnhild Lied.

Politiets Fellesforbund oppdaterer saken fortløpende.

Les hele dommen her: HR-2018-1036-A, (sak nr. 2016/928) 

 

Begge parter forhøyd.

Lovdata og rett24.no omtaler dommen i artikkelen Fikk reisetid som arbeidstid – men tapte overtiden

Delvis vunnet og delvis tapt. Dermed ble det ikke tilkjent saksomkostninger i dommen som falt i Høyesterett mandag. 
Med EFTA-domstolens rådgivende uttalelse som bakgrunn, valgte Høyesterett å gi Politiets Fellesforbund medhold i kravet om at reisetid mellom oppdrag skal telle som arbeidstid.

Statens prosessfullmektig, Siri Kristiansen fra Regjeringsadvokaten, mener på sin side at staten har fått medhold i det vesentligste.

– Vi mener at staten her har fått medhold i det vesentlige hva gjelder sakens materielle spørsmål. I tilknytning til arbeidstidsbegrepet følger Høyesterett ikke Thue og PFs anmodning om å uttale at EFTA-domstolens avgjørelse har generell rekkevidde, slik at alle reiser til pålagte oppdrag blir arbeidstid for alle yrkesgrupper innenfor alle sektorer og uavhengig av de konkrete omstendigheter knyttet til reisen. Høyesterett begrenser seg til å fastslå at de fire konkrete reisene vår sak gjelder, er arbeidstid. Dette var partene enige om allerede før hovedforhandlingen i Høyesterett, og dommen gir slik ikke Thue og PF noe mer enn staten allerede hadde erkjent på dette punktet, sier Kristiansen.

Hun mener videre det er særlig viktig at den omstendighet at en reise er arbeidstid etter direktivet, og AMLs vernebestemmelser, ikke i seg selv medfører krav på overtidsbetaling.