Obligatorisk grunnforsikring forbedret fra 2018

Den obligatoriske grunnforsikringen er forbedret fra januar 2018. 

Dekningen «Kritisk sykdomsforsikring» blir inkludert! Du kan ha livsforsikringen og uføreforsikringen helt til du fyller 70 år! 

Skatterevisorenes Forenings medlemmer har anledning til å benytte seg av det gunstige forsikringstilbudet til Akademikerforbundet.

Den obligatoriske grunnforsikringen har bestått av tre dekninger:

  • Livsforsikring for medlem
  • Uføreforsikring for medlem
  • Familieulykkesforsikring

Med virkning fra 1. januar 2018 blir dekningen ”Kritisk Sykdom” inkludert i den obligatoriske grunnforsikringen. Akademikerforbundets forsikringspakke er dermed utvidet med en viktig forsikring få har maken til.

Forsikringssummene fra 2018:

  • Kr 400 000 til etterlatte ved dødsfall.
  • Inntil kr 320 000 dersom du blir arbeidsufør.
  • Inntil kr 2 000 000 dersom du blir invalid som følge av ulykke.
  • Kr 50 000 ved kritisk sykdom.


Har du andre forsikringer ?

Akademikerforbundets forsikringer utbetales i tillegg til andre ordninger du har, gjennom jobb eller andre steder. Det er altså ikke samordning f eks med livsforsikringen som følger av Hovedtariffavtalens kap 3 Fellesbestemmelsene § 23.

Hva dekker Kritisk sykdomsforsikringen?

Forsikringssum: Kr 50 000.

Sykdommer: Hjerteinfarkt, hjerneslag, gjennomført hjerteoperasjon, angioplastikk, alvorlig kreftsykdom, hjernesvulst, multippel sklerose, motornevronsyndrom, tap av taleevnen, nyresvikt, organtransplantasjon, parkinson, døvhet, blindhet, lammelser, store brannskader, tap av ben og armer. For detaljer vises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvilke regler gjelder for Kritisk sykdomsforsikringen?

Forsikringen utbetales ved diagnose av en av de kritiske sykdommene ovenfor.

De første 90 dagene gjelder den kun for ulykkeshendelser. 
Forsikringen gjelder ikke dersom du har reservert deg mot deltakelse i den obligatoriske forsikringen.

Hva med opphørsalder?

Med virkning fra 2018 kan man ha den obligatoriske forsikringen ut det året man fyller 70 år. Til og med 2017 gjaldt forsikringen ut det året man fylte 67 år.

Livsforsikringen og ulykkesforsikringen vil gjelde til 70 år. Kritisk sykdom til 67 år, og uføreforsikringen til 60 år.

Pris?

Prisen for obligatorisk grunnforsikring endres i januar 2018 fra kr 140 til kr 165 pr. mnd. Prisen har vært uendret siden 2013.

 

Spørsmål?

Kontakt Akademikerforbundets forsikringskontor: 

Telefon 21 02 33 69

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.