Ny fleksitidavtale i staten fra 01.01.2018

Endringene i fleksiavtalen er blant annet at ytre kjernetid er blitt utvidet med 1 time i hver ende, fra 0700 til 0600 og fra 2000 til 2100. I tillegg er antall timer som kan overføres fra en avregningsperiode til neste utvidet med 5 timer fra 45 til 50 timer.

Unio, YS Stat, Akademikerne og LO Stat har blitt enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om ny fleksitidsavtale. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar neste år. 

 Ny fleksitidsavtale fra 01.01.2018: 

 

Det er fortsatt viktig å være klar over forskjellen mellom pålagt arbeid ut over ordinær arbeidstid og "selvstyrt" arbeid, jf avtalens pkt 5: 

Arbeidstaker kan ikke pålegges å arbeide fleksitid utover ordinær arbeidstid. Dersom en arbeidsgiver pålegger en arbeidstaker å arbeide utover ordinær arbeidstid er dette overtidsarbeid etter fellesbestemmelsenes § 13.