Regjeringen bryter pensjonsforliket

- Statens nei til å forhandle offentlig tjenestepensjon i 2017 vil omfatte alle i offentlig sektor, skriver Unio-leder Ragnhild Lied og leder Petter Aaslestad i Unio Stat. 

 

Regjeringen vil frata arbeidstakerorganisasjonene retten til å forhandle om endringer i pensjonsvilkårene for sine medlemmer. Det er i strid med pensjonsforliket i Stortinget, og kan få alvorlige konsekvenser for alle ansatte i offentlig sektor.

 

Arbeidsministeren og regjeringen stengte 3. mai døra for forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om ny offentlig tjenestepensjon. Oppgjøret i staten er derfor hos riksmekleren, og resultatet kan bli en omfattende streik blant annet innen politiet, universiteter og høgskoler og Den norske kirke.

Årets tariffoppgjør i staten handler ikke først og fremst om hvor mye penger som skal fordeles. Unio har levert nøkterne økonomiske krav. Ett av de sentrale spørsmålene er forhandlingsrett på pensjon.

Det er pensjonen medlemmene skal leve av når de trer ut av et langt yrkesliv, og som er deres oppsparte rettighet etter mange år i fellesskapets tjeneste, som politifolk, forskere eller sykepleiere. Den offentlige tjenestepensjonen er en sentral del av de offentlig ansattes lønnsvilkår, utviklet gjennom hundre år.

Det er derfor det er så uakseptabelt for oss når regjeringen vil frata oss vår forhandlingsrett for endringer i pensjonsvilkårene for våre medlemmer. Også Unio ser behovet for endringer i tjenestepensjonsordningene, men som hovedorganisasjon for 340 000 medlemmer kan ikke vi gi fra oss retten til å forhandle om disse endringene.

Vi anser dette som et brudd på grunnleggende spilleregler i den norske arbeidslivsmodellen. Det er også et brudd med Stortingets pensjonsforlik fra 2005, som slo fast at staten skulle forhandle med arbeidstakerorganisasjonene når endringer i offentlig tjenestepensjon gjennomføres. Slik det ble gjort i oppgjøret i 2009.

Det er heller ikke slik at dette er en sak «bare» for statsansatte. Statens nei til å forhandle offentlig tjenestepensjon i 2017 vil omfatte alle i offentlig sektor. Årsaken til dette er at pensjonsordningene i offentlig sektor er like. Den lovfestede sykepleierordningen er lik pensjonsordningen i staten, som er lik pensjonsordningen i kommunesektoren og så videre. I offentlig sektor har vi en Overføringsavtale som gjør at de ansatte kan skifte jobb internt i offentlig sektor uten at dette får konsekvenser for den enkelte.

Når regjeringen i statsoppgjøret har sagt nei til å forhandle offentlig tjenestepensjon i 2017-oppgjøret, har den derfor i praksis stoppet pensjonsprosessen i hele offentlig sektor. Statens nei i statsoppgjøret er også et nei til endringer i kommunesektoren og i sykehusene.

Derfor er regjeringens brudd så alvorlig for oss, og for alle offentlig ansatte.

Unio var klar for å gå inn i en konstruktiv prosess for å etablere en ny offentlig tjenestepensjon. Gjennom å etablere en ryddig prosess kunne vi kommet fram til en god og omforent løsning for framtidens offentlige pensjoner. I stedet har regjeringen valgt å bryte både forhandlingene og pensjonsforliket.

Regjeringen lovpriser trepartssamarbeidet når dårlige tider i konkurranseutsatt industri krever nøktern lønnsvekst i andre sektorer, når flyktninger skal integreres og sysselsettes, eller når andre samfunnsmessige utfordringer krever at arbeidstakerne spiller på lag.  Vi forventer at regjeringen også følger spillereglene når det skal forhandles om framtidens pensjoner.

Artikkelen forfattet av Ragnhild Lied, Unio-leder og Petter Aaslestad, forhandlingsleder Unio Stat  stod i Dagbladet.no den 13.mai 2016