Politisk markering 28.01.2015 kl. 14-16

Styret i Skatterevisorenes Forenings ber medlemmene støtte opp om politiske markeringer som arrangeres over hele landet.

 

Til alle medlemmer i Skatterevisorenes Forening

Skatterevisorenes Forenings styre mener de foreslåtte endringene i Arbeidsmiljøloven vil gi betydelige negative konsekvenser for norske arbeidstakere, i form av svakere vern og forverrede betingelser. Forslagene innebærer økt styringsrett for arbeidsgiver, redusert innflytelse for tillitsvalgte og sentrale fagorganisasjoner. Videre undergraver forslagene det etablerte trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv. Arbeidet med kjønnslikestilling og inkluderende arbeidsliv blir også svekket. Stortinget må avvise regjeringens forslag til svekking av Arbeidsmiljøloven. 

Kampanjeside
Vi viser til kampanjenettsiden mitt arbeidsliv, der informasjon, materiell og informasjon om markeringer legges fortløpende ut: http://mittarbeidsliv.no/

Deltakelse i markeringene 

Dette er ikke en tariffstreik der medlemmer tas ut i kamp, men Unio oppfordrer alle medlemmer til å delta for å markere motstand mot regjeringens forslag til ny Arbeidsmiljølov.

Det utbetales ikke streikebidrag for deltakelse i politisk streik. Dette gjelder også om medlemmet skulle bli trukket i lønn for tidsrommet.

Dette er viktige markeringer!

 

Styret i Skatterevisorenes Forening