Nytt departement med ansvar for statlig arbeidsgiverpolitikk

Fra årsskiftet fikk Norge et nytt og større departement for modernisering og utvikling av offentlig sektor.

 

 

I en pressemelding av 01.01.2014 sier departementet bl a følgende:

 

"– Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har store ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi skal bidra til å rydde vei i unødig regelverk, og vi skal være spydspissen i jakten på tidstyver og ineffektive arbeidsmåter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner."

KMD erstatter FAD (Fornyings- og administrasjonsdepartementet).

 

Avtaler og retningslinjer, bl a

Statens personalhåndbok

 

Hovedavtalen i staten

 

Hovedtariffavtalen i staten

 

Lønnstabellene

 

Statens reiseregulativ

 

Statsbudsjettet 2014

 

 

finnes nå derfor her.