Særavtaler for reiser - nye satser fra 2014

Hovedsammenslutningene og Det kongelige Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement har blitt enige om særavtaler og satser for de viktigste reiseavtalene:

 

 

PM 2013-12 Særavtale for reiser innenlands for statens regning - nye satser

Les mer


 

PM 2013-13 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting – nye satser

Les mer

 

 

PM 2013-14 Særavtale for reiser utenlands for statens regning – nye satser

Les mer