"På vei mot ny IA-avtale"

Ved årsskifte utgår IA-avtalen om inkluderende arbeidsliv. Statsråden kunne 26. november melde at regjeringen ønsker å forlenge avtalen inntil en ny er på plass.

 

Unio-leder Anders Folkestad signerte den 3.12.2013 erklæringen som viderefører IA-avtalen inntil en ny er på plass.

– Det er viktig å få på plass en ny avtale så raskt som mulig, og det er viktig at virkemidlene som tas i bruk er kraftigere enn de vi har hatt til nå. En ny IA-avtale må forenkles og gjøres mindre byråkratisk, sa arbeidsminister Robert Eriksson.

Unio synes det er bra at den nye regjeringen jakter på forenklinger, og mener mye kan gjøres uten at dette verken er byråkratisk eller komplisert.

 

- Klassisk HMS- arbeid kan være ubyråkratisk og i tillegg forebyggende. For Unio er det viktig å legge til grunn at IA-arbeidet må bygge på tillit, og unødig kontroll må tones ned, sa  Folkestad da det ble klart at avtalen videreføres.

Han presiserer at partene i det videre arbeidet må holde fokus på arbeidsplassen, tilrettelegging og oppfølging.

 

Fakta om IA-avtalen

 

  • Den første intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) ble undertegnet høsten 2001 og varte ut 2005. Den andre avtalen varte fra 2006 til 2009, mens den tredje IA-avtalen ble undertegnet februar 2010 og varer ut 2013
  • 26 prosent av virksomhetene i Norge er med i avtalen. Dette er i hovedsak store virksomheter som til sammen rår over nesten 60 prosent av landets lønnsmottakere. Blant små og mellomstore bedrifter er oppslutningen om IA-avtale betydelig lavere.
  • Hovedhensikten med avtalen har vært å redusere sykefraværet uten å gå løs på sykelønnsordningen. Avtalepartene er staten ved Arbeidsdepartementet og organisasjonene i arbeidslivet.

(Kilde: NTB)

 

 

Kilde: Unio.no