"Dei er Noregs uunnverlege"

"Dei har høg kompetanse og fagkunnskap, og er like viktige for verdiskapinga som verfta og oljen. Dei er uunnverlege for barna våre, for tryggleiken vår, for helsa vår og for framtida vår. Utan dei uunnverlege stoppar Noreg." 

Slik innleder Unio-leiar Ragnhild Lied sin kronikk i forbindelse med presentasjonen av De #uunnværlige:

 

Lied avslutter med følgende: "Eg vil at Noreg skal ha eit berekraftig velferdssamfunn og eit konkurransedyktig arbeidsliv. Sjølv om livet er meir enn lønn, er det grenser for kor stort lønnsgapet frå offentleg til privat sektor kan bli utan at offentleg sektor mister dei beste og rekrutteringa svikter. Når det skjer, taper alle på det. Også det private næringslivet."

 

Les hele innlegget hos Unio.no