25.01.2016  lanserte Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) ti strategiske grep for å forebygge svart økonomi. Målgruppen er kommuner og fylkeskommuner.  Unio skriver i en artikkel på siden sin at:
Les mer …