Fagpolitisk utvalg arrangerte studietur 4. – 6. februar 2008 til engelske skatt- og tollmyndigheter som en del av oppfølgingen etter representantskapsmøtet på Tyrifjord. Vårt engelske vertskap ga i utgangspunktet signaler om at vi kunne stille med en relativt bred delegasjon, men av praktiske hensyn ble denne i ettertid sterkt begrenset. Deltakere ble foruten fagpolitisk utvalg v/Hans Petter Tetmo og Kjell Tore Melheim, Odd Arne Kjellstadli, regiontillitsvalgt Skatt sør, Monica Bredesen, Skattedirektoratet, Guri Ellen Stange Lystad, Skattedirektoratet, Tarjei Skarsæterhagen, Toll- og avgiftsdirektoratet og Merete Andersen, Riksrevisjonen.
Les mer …