I en pressemelding av 28.11.14 sier Skatterevisorenes Forening, Skatteetatens Juristforening og Skatteetatens Landsforbund  Ja til statlig skatteoppkreving
Les mer …