Statsbudsjettet 2020: Skjerper kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Det styrker arbeidsgiverkontrollen og skjerper kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Skatteoppkreveroppgavene blir lagt til 56 steder i hele landet.

- Overføringen av skatteoppkrevingen vil gi samordnet og styrket kontroll av skatt og avgift. Denne kontrollen er et av våre viktigste verktøy for å avsløre arbeidslivskriminalitet, og dermed gi bedre vilkår for de som driver seriøst, sier Jensen. 

Kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi er en tungtveiende grunn til overføringen, men langt fra den eneste. Ved å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten styrker vi rettsikkerheten for den enkelte skattebetaler og sikrer lik behandling av like saker.

KIlde: Pressemelding | Dato: 07.10.2019| Nr: 63/2019 

 

Dette har vært utredet og foreslått av regjeringen tidligere, jf dokumenter/pressemeldinger fra  2014, 2015 og 2016.

I forbindelse med tidligere behandling har Skatterevisorenes Forening sendt pressemelding og høringssvar.