Skatterevisorenes Forening og Arendalsuka 2017

Skatterevisorenes Forening setter Skatteetatens samfunnsoppdrag og bekjempelse av økonomisk kriminalitet på agendaen under Arendalsuka 2017.

 

1 Presentasjon av Skatterevisorenes Forening – SF

SF er en Unio-organisasjon

Medlemmene i SF er tilsatte i Skatteetaten med revisjonsutdanning eller annen høyere utdanning på minst samme nivå
Medlemmene i SF

  • har unik fagkunnskap og spesialkompetanse
  • står for tydelig etisk standard og utøver likebehandling
  • er en spydspiss i kampen mot økonomisk kriminalitet
  • er en alliert i kampen mot skatteparadisene
  • bekjemper alvorlig skatte- og avgiftskriminalitet
  • bidrar til å hindre konkurransevridning i næringslivet

Skatterevisorenes Forening ble stiftet i 1939

 

2 Skatteetatens samfunnsoppdrag

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten skal sikre at skatter, avgifter og andre krav blir riktig fastsatt og innbetalt, sørge for et oppdatert folkeregister, og yte god service.

3 Økonomisk kriminalitet, skatte- og avgiftskriminalitet
SF registrerer at organiseringen av de tverretatlige arbeidslivskriminalitetssentrene (A-krimsentrene) har vært et fornuftig grep opp mot A-krimsatsingen. Denne etableringen viser at den alvorlige utviklingen innenfor A-krim har blitt tatt på alvor. Men denne satsingen, som i hovedsak drives av Skatteetaten, krever ressurser, og satsingen fører til at arbeidet mot økonomisk kriminalitet og skatte- og avgiftskriminalitet settes under press. 

SF registrerer utilstrekkelig interesse fra politikere, media og samfunnet for øvrig til en helhetlig satsing for å rydde skikkelig i økonomisk kriminalitet og skatte- og avgiftskriminalitet. Årlig er det anslagsvis minimum 100 milliarder skattekroner som ikke finner veien til Statskassen. Over tid utgjør dette beløp tilsvarende et helt oljefond.

SF har ikke fokus mot småpenger og "svarte vaskehjelper". SF har fokus mot økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og "store penger".

Parallelt med at "store penger" årlig holdes utenfor Statskassen fortsetter de politiske partiene i for stor grad å diskutere fordelingspolitikk.

3.1 Ekstern satsing

- Det norske storsamfunnet skal ha fokus på og legge til rette for at Skatteetatens samfunnsoppdrag skal løses ved å bevilge gode økonomiske rammer 

- Økokrim har over tid hatt en sterk nedgang i antall saker og har en sterkt presset ressurssituasjon. SF registrerer at Økokrim lider under ressursknappheten i Politietetaten. SF mener derfor at Økokrim skal være en egen enhet direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og ikke under Politidirektoratet som i dag. SF mener også at Økokrim skal ha faglig ledelse av Politidistriktenes økoteam.

- SF mener det skal legges til rette for effektiv samhandling mellom kontrolletatene ved å utvikle regelverk som gjør oss i stand til å utveksle informasjon og samhandle mest mulig hensiktsmessig på tvers.

- SF mener det skal legges til rette for effektiv samhandling internasjonalt ved å utvikle regelverk som gjør oss i stand til å utveksle informasjon og samhandle mest mulig hensiktsmessig over landegrensene.

3.2 Intern satsing

- SF mener Skatteetaten må tydeliggjøre etatens samfunnsoppdrag i den nye organiseringen, ved at

- næringslivet møter en serviceinnstilt etat som gjennomfører informasjon, veiledning, tilsyn, kontroll og revisjon

- Skatteetaten bekjemper arbeidslivskriminalitet, skatte- og avgiftskriminalitet og økonomisk kriminalitet

- Skatteetaten tar på alvor alle former for risikoer innenfor skatte- og avgiftsområdet

- SF mener at Skatteetaten skal være en kompetansevirksomhet, og Skatteetaten skal bygge opp og utvikle et eget kompetansesenter

- SF mener at Skatteetaten og andre kontrolletater skal drive etterforskning innenfor eget forvaltningsområde


Henvendelser kan rettes til  Øivind Eriksen, Leder Skatterevisorenes Forening
Mobiltelefon + 47 95 14 16 14 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

SFs hjemmeside

Facebook