Arbeidslivskriminalitet på dagsorden

Unio arrangerte seminar om Arbeidslivskriminalitet 15.09.16 med tittelen "Arbeidslivskriminalitet krever sterkere tiltak" 

Les Unios omtale av seminar her

 

Unio organiserer viktige grupper i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Gjennom dette seminaret ønsker vi å rette søkelyset mot hvordan denne formen for kriminalitet truer våre velferdssystemer og lønns- og arbeidsforhold.

Programmet for seminaret var utarbeidet at Akademikerforbundet, Politiets fellesforbund og Skatterevisorenes Forening.