Unio-seminar om Arbeidslivskriminalitet 15. september 2016

Unio arrangerer seminar om arbeidslivskriminalitet med tittelen "Arbeidslivskriminalitet krever sterkere tiltak" torsdag 15. september 2016.

Vedlagt finner dere programmet for Unios seminar om Arbeidslivskriminalitet. 

Unio organiserer viktige grupper i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Gjennom dette seminaret ønsker vi å rette søkelyset mot hvordan denne formen for kriminalitet truer våre velferdssystemer og lønns- og arbeidsforhold.

Tid: Torsdag 15. september 2016 - kl 0900-1500
Sted: Scandic St. Olavs plass, St. Olavs plass 1, Oslo
Møteleder: Trude Teige

Selve seminaret er gratis, men Unio eller SF dekker ikke reise og opphold for dem som evt kommer tilreisende. 

Lenke til påmelding