"10 grep mot arbeidslivs- kriminalitet"

25.01.2016  lanserte Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) ti strategiske grep for å forebygge svart økonomi. Målgruppen er kommuner og fylkeskommuner. 

Unio skriver i en artikkel på siden sin at:

 

"Det er veldig positivt at partene i arbeidslivet på denne måten viser at vi står samlet i kampen mot svart økonomi, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
 - I 2011 sto offentlig sektor for innkjøp av varer og tjenester for til sammen 400 milliarder kroner. Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjorde de offentlige innkjøpene 14,5 prosent av bruttonasjonalproduktet. Det sier seg selv at det er helt sentralt at innkjøpene i denne sektoren tilfaller virksomheter som er innenfor norsk regelverk på alle måter. Svart økonomi er en trussel både mot det organiserte arbeidslivet og velferdssystemet, legger hun til. 

De ti strategiske grepene skal gjøre det enklere å hindre at useriøse aktører får tilgang til kontraktene i risikoanskaffelser som for eksempel bygg, renhold og bilvask.
Bak SMSØ står Unio, Skattedirektoratet, NHO, KS, LO og YS og Unio.

 Dokumentet er laget slik at det kan danne grunnlag for vedtak i kommunestyrene og fylkesting.

De ti grepene ligger på SMSØs nettside."