Ja til statlig skatteoppkreving

I en pressemelding av 28.11.14 sier Skatterevisorenes Forening, Skatteetatens Juristforening og Skatteetatens Landsforbund 

Ja til statlig skatteoppkreving

 

- Dette er fornuftig. En overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommune til stat har blitt utredet ved flere anledninger. Når regjeringen nå har besluttet at en slik overføring skal utredes, er vi enige i at det er et fornuftig grep, melder Skatteetatens Juristforening, Skatterevisorenes Forening og Skatteetatens Landsforbund.

 

Skatteetatens rapport er levert på oppdrag fra finansminister Siv Jensen, og følger klare føringer om færre og større fagmiljøer. Rapporten anbefaler en reduksjon i antall ansatte fra dagens 1.482 årsverk til 985, og en reduksjon i antall kontorer fra dagens 288 til 27.

Foreningene ser mange gode argumenter som taler for en statliggjøring, bl.a.:

•Bedre ressursutnyttelse ved samling av oppgaver

•Samordning av skatte- og avgiftsinnkrevingen

•Forenkling for skatte- og avgiftspliktige, kun en etat å forholde seg til 

•Lik behandling av skattytere og arbeidsgivere uavhengig av bosteds eller forretningssted 

•Rettssikkerheten vil bli bedre ivaretatt gjennom større fagmiljøer 

•Utviklingen av elektroniske tjenester har redusert behovet for personlig kontakt

Foreningene har likevel noen betenkeligheter ved det fremlagte forslaget. Det har blitt foreslått færre kontorer enn vi ideelt sett hadde ønsket. Det som bekymrer oss er usikkerheten rundt hvor mange nøkkelpersoner som vil følge med arbeidsoppgavene over til Skatteetaten. Dette på grunn av til dels store geografiske avstander mellom de foreslåtte kontorene. 

Foreningene er også usikre på om det foreslåtte ressursbehovet er tilstrekkelig for å løse oppgavene på en god måte. Det er viktig at effektiviseringsgevinsten ikke tas ut før gevinsten realiseres.

Kontaktpersoner:

Per Magnar Stavland, leder Skatteetatens Landsforbund, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., m: 911 96 967

Vibeke Eriksrud, leder Skatteetatens Juristforening, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., m: 409 16 132

Hilde G. Karlsen, nestleder Skatterevisorenes Forening, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. m: 970 63 910