Informasjonsutveksling med Guernsey og Jersey i skattesaker

Finansminister Kristin Halvorsen undertegnet på det nordiske finansministermøtet i Helsingfors den 28.10.08 nye avtaler med Guernsey og Jersey om informasjonsutveksling i skattesaker

Les mer om overenskomstene på Finansdepartementets hjemmeside. Her kan du også lese om avtalen med Isle of Man fra 2007.