Statsbudsjett 2006 - Notat

Skatterevisorenes Forening har diskutert bruken av disse pengene med Skattedirektoratets ledelse. Hvordan Skatterevisorenes Forening ønsker at Skatteetaten bruker de 10 millionene som er tilkjent kampen mot økonomisk kriminalitet leser du ved å trykke på lenken som er markert med blått (over). Dette har vi også tatt opp med Skattedirektoratets ledelse, og vi håper at innspillene som er gitt tas til følge.