Statsbudsjett 2006

ØKT FOKUS MOT SVART ARBEID OG SKATTEUNNDRAGELSER I STATSBUDSJETTET

Den nye regjeringens statsbudsjett for 2006 er nå lagt fram, og de fleste enheter, organisasjoner, mediebedrifter etc. leverer nå sine kommentarer og konsekvensvurderinger før statsbudsjettet skal behandles i Stortinget før jul. Med en flertallsregjering på plass tyder alt på at det statsbudsjettet vi nå ser konturene av også blir det endelige 2006-budsjettet.

Skatterevisorenes Forening har spesielle interesser i kampen mot økonomisk kriminalitet. Av den grunn vil undertegnedes kommentarer fokusere spesielt på Statsbudsjettets virkninger i så måte. Skatteetaten er ikke den eneste bidragsyteren i denne kampen, men det er ingen tvil om at skatteetaten generelt og skatterevisorene og kontrollmiljøene i skatteetaten spesielt er avgjørende suksessfaktorer i den evige kampen mot økonomisk kriminalitet. Det er også verdt å merke seg og glede seg over at Økokrim tilføres friske midler i 2006-budsjettet, midler som øremerkes nye stillinger.       

Den nye regjeringen vil styrke Skatteetaten og intensivere arbeidet mort svart arbeid og skatteunndragelser. Det konkrete forslaget er at regjeringen vil øke Skatteetatens driftsbudsjett med 10 millioner kroner.

Skatterevisorenes Forening vil også gå i dialog med Finansdepartementet og Justisdepartementet så snart det er anledning til det, både for å bidra til og å sikre at det iverksettes tiltak som ivaretar regjeringens klare intensjon. Skatterevisorenes Forening vil ikke akseptere at ekstrabevillingene går inn i Det Store Sluket, men at beløpet styres mot nye tiltak, blant annet til nye skatterevisorstillinger, fag- og kompetanseutvikling.

Skatterevisorenes Forening tar gjerne imot gode og kreative innspill fra våre observante lesere. Innspill kan sendes til Leder av Skatterevisorenes Forening Øivind Eriksen på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Skrevet av: Øivind Eriksen, Leder av Skatterevisorenes Forening