Strategisk planmøte

mellom Skatterevisorenes Forening og Skattedirektoratets kontrolledelse i tilknytning til statsbudsjettet for 2006

Skatterevisorenes Forening har vært i møte med Skattedirektoratets kontrolledelse. Vi har kommet med innspill til hvordan vi mener at Skattedirektoratet bør bruke de ti millionene som over statsbudsjettet er bevilget kampen mot økonomisk kriminalitet.

Skatterevisorenes Forening har også drøftet hvor vi mener skoen trykker rent faglig og administrativt. Vi har gitt innspill til Skattedirektoratet om hva vi mener bør prioriteres rent faglig, og hvordan vi ser for oss veien fremover. Vi har påpekt at vi dessverre ikke blir hørt hva gjelder utvikling og implementering av nye systemer, og påpekt at vi ønsker å bidra til å gjøre vår egen hverdag lettere og mer produktiv.

Hvordan Skatterevisorenes Forening ser for seg veien fremover, og hvordan vi kan bli mer faglig effektiv og mer produktiv kan du lese om her.

Her omtales våre synspunkt på hvordan vår etat bør fungere, hva vi ønsker, hva vi kan bidra med og hvordan komme nærmere målene våre. Vi håper og tror at dette er spennende lesing, og vi oppfordrer alle til å lese alle dokumentets seks sider. Dokumentet omhandler ikke alt som ble tatt opp, men mer det som dreier seg om "tidstyvene" og hvordan vi mener at vi best står rustet i kampen mot økonomisk kriminalitet.