Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 01.11.2020. Skatteetaten skriver bl a at: "Skatteetaten har gjort en helhetlig vurdering, og Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til at overføringen utsettes til 1. november.
Les mer …
Unio skriver innledningsvis at "både økte petroleums-investeringer og økte investeringer i fastlandsbedriftene bidrar til oppgangen i norsk økonomi, mens lavere boligbygging trekker noe ned. Det viser de siste tallene i revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen presenterte tirsdag."
Les mer …
Unio-konferansen 2018 finner sted på Sundvolden Hotel 29. og 30. november. Tema i år er «Demokrati eller democrazy?». Sendingen starter opp kl. 13.30 den 29. november.
Les mer …