Finansdepartementet gir Skattedirektoratet i oppdrag å vurdere Skatteetatens organisasjonsstruktur. Vurderingen skal skje parallelt med utredningen av kontorstrukturen i etaten, som tidligere er igangsatt.
Les mer …
Den 27. november 2015 ble staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene enige om å forlenge «Hovedavtalen i staten» fra 1. januar 2016 til og med 31. desember 2016.
Les mer …