Finansdepartementet gir Skattedirektoratet i oppdrag å vurdere Skatteetatens organisasjonsstruktur. Vurderingen skal skje parallelt med utredningen av kontorstrukturen i etaten, som tidligere er igangsatt.
Les mer …