260 politisk valgte, tillitsvalgte og ansatte i Unios 13 forbund samlet seg som sedvanlig på denne tida av året til Unio-konferansen på Sundvolden hotel. Årets tema var «Folket og eliten».
Les mer …
På Skatterevisorenes Forenings representantskapsmøte 26.09.2017 ble Odd Arne Kjellstadli gjenvalgt som 1. nestleder og Thorn Th. Helgesen ble valgt som styremedlem.
Les mer …