På Skatterevisorenes Forenings representantskapsmøte 26.09.2017 ble Odd Arne Kjellstadli gjenvalgt som 1. nestleder og Thorn Th. Helgesen ble valgt som styremedlem.
Les mer …