Representantskaps- møtet 2019

Representantskapsmøtet 2019 avholdes tirsdag 24. september – torsdag 26. september 2019 i Bodø. 

Innkalling til representantskapsmøtet ble sendt medlemmene 24. mai 2019.

Som en del av representantskapsmøtet avholdes det kurs for tillitsvalgte/fagdag. 

Møtet arrangeres på Scandic Bodø, Sjøgata 23, 8001 Bodø.


Representantskapet skal behandle saker som framgår av vedtektenes § 9.  

 

Saker og forslag som representantskapet skal behandle kunngjøres for medlemmene senest 2 uker før møtet.