"Dette betyr RNB 2019 for deg"

Revidert nasjonalbudsjett 2019 inneholder forslag til større og mindre endringer også for deg som forbruker.:

1. Momsfritak for e-tidskrifter og e-bøker

Regjeringen foreslår momsfritak for e-tidsskrifter og e-bøker fra 1. juli 2019. Et slikt momsfritak finnes allerede på trykte tidsskrifter og bøker.
Forslaget hindrer at varer og tjenester med samme innhold forskjellsbehandles. 
Les mer om forslaget her 

2. Redusert alkoholavgift for små bryggerier

Regjeringen foreslår lavere alkoholavgift for sider og lignende alkoholvarer fra små bryggerier fra 1. juli 2019.
Tidligere i år ble alkoholavgiften redusert for øl fra små bryggerier, men ikke for sider og lignende alkoholvarer. Forslaget hindrer dermed forskjellsbehandling. Les mer om forslaget her

3. Fjerning av engangsavgift for kjøretøy over 20 år

Regjeringen foreslår å fjerne engangsavgiften for kjøretøy som er eldre enn 20 år fra 1. juli 2019.
Grensen er i dag 30 år. Les mer om forslaget her
 

4. Redusert engangsavgift for motorsykler

Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften på motorsykler med i gjennomsnitt 10 prosent.
Engangsavgiften er i dag basert på CO2-utslipp og slagvolum. Les mer om forslaget her

 
Lurer du på hva revidert nasjonalbudsjett (RNB) egentlig er? Og kanskje lurer du på hvorfor det står «regjeringen foreslår» og ikke «regjeringen har vedtatt»? Les fem ting du må vite om RNB her.

 

Les mer om statsbudsjettet 2019 her

Se her "Oversikt over skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2019"